Jens Forman: Islam og muslimerne
  • Bog

Islam og muslimerne

Af Jens Forman (2011)
Indføring i islamisk tro, ritualer og love. Med kildetekster
Emneord islam religion