Ruth Mach-Zagal, Margrethe Høst Poulsen: Modstand : psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle
  • Bog

Modstand : psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle

Ud fra psykologiske, pædagogiske og sociologiske teorier og konkrete eksempler og handleanvisninger vises, hvordan man kan møde andre mennesker uden at forstærke deres modstand eller lade det blive en barriere i samværet