Günter Figal: Martin Heidegger - en introduktion
  • Bog

Martin Heidegger - en introduktion

Af Günter Figal (2010)
Om Heideggers centrale motiver og tankefigurer fra deres tidlige begyndelse med Hegel og Aristoteles over værket "Væren og tid" til hans politiske engagement i nationalsocialismen og til det senere fokus på kunst, guderne og gud