Lars Bang Larsen: Spredt væren
  • Bog

Spredt væren

Diskussion af det forhold at oplevelsesøkonomien gør kunstbegrebet økonomisk og påpegning af nødvendigheden af æstetiske grunddiskussioner og kulturkritiske hypoteser, der gør det muligt at begribe den gældende kulturelle tilstand og gøre den diskutabel