• Bog

Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier

Præsenterer fire hyppigt anvendte kvalitative metoder inden for organisations- og ledelsesområdet: interview, fokusgrupper, deltagerobservation og dokumentstudier. Desuden præsenteres metoderne i forhold til tre videnskabsteoretiske retninger - realisme, fænomenologi og konstruktivisme