Peer E. Sørensen (f. 1940): Vor tids temperament : studier i Herman Bangs forfatterskab
  • Bog

Vor tids temperament : studier i Herman Bangs forfatterskab

Om tre vigtige spor i Herman Bangs (1857-1912) forfatterskab: et æstetisk, der diskuterer Bangs livslange kommentarer til realismen, et historisk, der placerer hans forfatterskab i centrum af moderniteten, og et personligt, der viser, hvordan Bang anvender og omdigter sine egne erfaringer i sin kunst