Inger Thormann: De voksne børn : om omsorgssvigt og resiliens
  • Bog

De voksne børn : om omsorgssvigt og resiliens

Af Inger Thormann (2009)
På baggrund af sit mangeårige arbejde som psykolog på Skodsborgs Observations- og behandlingshjem, beskriver forfatteren problematikken omkring "de voksne børn", dvs. børn, der på grund af omsorgssvigt, er blevet voksne alt for tidligt