• Bog

Den anden virkelighed : tanker og tal om integrationen i Danmark

Forfatteren analyserer statistisk materiale og formidler derigennem en alternativ fortælling om integrationen i Danmark med budskabet, at integrationen har været en succes, hvor seks ud af ti ikke-vestlige indvandrere er enten i arbejde eller i uddannelse