Kirsten Worm: Global miljøpolitik : om klima- og andre globale miljøforhandlinger
  • Bog

Global miljøpolitik : om klima- og andre globale miljøforhandlinger

Af Kirsten Worm (2009)
Gennemgang af de globale miljøforhandlinger, der finder sted primært i EU-regi. Alle emner beskrives historisk, og kapitlerne afsluttes med perspektivering af, hvad den globale miljødebat betyder for Danmark