• Film (net)

Livet mellem husene

Fokuserer på samspillet mellem arkitektur og liv. Byens rum kan have en tiltrækkende eller afvisende virkning, som mennesker instinktivt fornemmer
Emneord bymiljø æstetik