• Bog

At fremstille kvalitative data

Om at arbejde systematisk med produktion og præsentation af data i kvalitative undersøgelser. En metode til at illustrere undersøgelsesresultater i grafisk form introduceres, og regler og fremgangsmåder for kvalitativ forskning behandles i et videnskabsteoretisk perspektiv