Bernard Eric Jensen (f. 1943): Kulturarv : et identitetspolitisk konfliktfelt
  • Bog

Kulturarv : et identitetspolitisk konfliktfelt

Gennemgang af begrebet kulturarv historisk og aktuelt med eksempler på, hvordan begrebet anvendes i forskellige diskurser samt hvordan man kan arbejde med kulturarvspleje