• Bog

Operation Redwing

Af Marcus Luttrell (2008)
Den amerikanske underofficer Marcus Luttrell (f. 1975), der som den eneste overlevede en specialstyrkeoperation mod Taliban i de afghanske bjerge i 2005 beretter om begivenhederne og den tapperhed og offervilje som soldaterne udviste