Helle Juhl: Husbestyrerinde søges : ni kvindefortællinger fra det 20. århundrede
  • Bog

Husbestyrerinde søges : ni kvindefortællinger fra det 20. århundrede

Af Helle Juhl (2008)
Ni kvinder fortæller om deres liv som husbestyrerinde i vidt forskellige sociale lag, fra det store herregårdskøkken til det simple bondebryggers, fra byens borgerskab til roemarkens lange rækker