: Rehabilitering : teori & praksis
  • Bog

Rehabilitering : teori & praksis

(2007)
Præsentation af forskellige elementer i rehabiliteringsprocessen, hvor borgere med nedsat funktionsevne - sammen med fagfolk og pårørende - beslutter et udviklingsforløb, der skal give den rehabiliterede adgang til fuld deltagelse i samfundslivet