• Bog

Selvets udvikling : evolution, flow og det gode samfund

Teoretisk overbygning til forfatterens tidligere værker "Flow" og "Flow og engagement i hverdagen" hvor han både inddrager ny teoridannelse inden for evolutionspsykologi og systemteori og trækker på mere traditionelle psykodynamiske og humanistisk-psykologiske tilgange