: Social kapital som teori og praksis
  • Bog

Social kapital som teori og praksis

(2007)
På baggrund af en teoretisk introduktion til begrebet social kapital anlægges et mere handlingsorienteret perspektiv for at vise hvordan teorierne anvendes på felter som pædagogik, integration, boligområder, foreningsliv, demokrati, økonomi og nationalstaten
Emneord social kapital