• Bog

Didaktiske modeller : grundbog i didaktik

(2006)
Giver et teoretisk indblik i undervisernes didaktiske overvejelser og muligheder kombineret med en relevant praksisdel