• Bog

Tilknytningsteori og psykoanalyse

Af Peter Fonagy (2006)
En introduktion til tilknytningsteorien og de vigtigste resultater af tilknytningsteoretisk forskning, samt en gennemgang af berøringspunkter og divergenser mellem tilknytningsteorien og de vigtigste psykoanalytiske teoridannelser