: Flora
  • Bog

Flora

(2006)
Beskrivelser af 224 plantearter fra den vilde danske flora, opdelt i syv blomsterfarvegrupper, som igen er ordnet efter deres botaniske slægtskab