Eline Thornquist: Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene
  • Bog

Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene

Gennemgang af centrale videnskabsfilosofiske traditioner samt forklaringer på, hvordan disse repræsenterer dels en tankemæssig kontinuitet, dels radikale brud med traditionerne. Desuden omtales hovedtrækkene i kritisk teori