Kenneth J. Gergen: Det mættede selv : identifikationsdilemmaer i nutiden
  • Bog

Det mættede selv : identifikationsdilemmaer i nutiden

Grundbog i socialpsykologi, sociologi, moderne kulturstudier og videnskabsteori der bl.a. ser på selvbegrebets udvikling fra romantik og modernitet til postmodernitet, mens vi tvinges til at forholde os til flere mennesker og institutioner end nogensinde før og udfordres til at se på os selv og vore relationer på nye måder