Kirsten Rask (f. 1951): Den nødvendige grammatik : en kort oversigt
  • Bog

Den nødvendige grammatik : en kort oversigt

Indføring i grammatikkens grundlæggende begreber og sprogets mindste byggesten: morfermer, begrebet ord, ordklasser, sætningsled, sætninger og hele tekster med syntaksanalyse
Emneord grammatik