Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970): Ondskabens filosofi
  • Bog

Ondskabens filosofi

En fremstilling af kendte teorier til forklaring af ondskabens væsen ud fra synspunktet, at ondskab er ikke et abstrakt begreb eller en egenskab hos andre, men et konkret moralsk og politisk problem