Svein Sjøberg: Naturfag som almendannelse : en kritisk fagdidaktik
  • Bog

Naturfag som almendannelse : en kritisk fagdidaktik

Af Svein Sjøberg (2005)
Forfatteren argumenterer for at naturfagenes ideer, metoder og verdensbillede er blandt de mest centrale dele af vor kulturarv, og at naturfagene derfor er vigtige som kultur- og dannelsesfag og som ballast i et demokratisk samfund