Erik Schou Jensen: Sten i farver
  • Bog

Sten i farver

Beskrivelse af ca. 300 sten og mineraler samt bestemmelsesnøgle. Desuden indledningsafsnit om den geologiske historie og stenenes oprindelse og sammensætning