• Bog

Det vidende samfund : mysteriet om viden, læring og dannelse

Af Lars Qvortrup (2004)
En analyse af begreberne viden, læring og dannelse, der munder ud i en teori om viden og videnstilegnelse. På denne baggrund vurderes samfundets samlede videnskredsløb med fokus på uddannelsessystemet, forskningssystemet, vidensvirksomhederne og de digitale vidensteknologier