• Bog

Systematik og indlevelse : en indføring i kvalitativ metode

Af Tove Thagaard (2004)
En indføring i den kvalitative forskningsproces. Med gennemgang af alle faser i arbejdet, fra formulering af problemstilling over indsamling af materiale til analyse af data og teoretisk refleksion