• Bog

Fungerer denne sætning? : funktionel dansk sproglære

Af Ole Togeby (2003)
Funktionel beskrivelse af det danske sprog omfattende ordlæren, herunder ordtryk, sætningslæren, meddelelseslæren, betydningslæren og mere filosofisk, læren om sprogets funktion i kommunikation og bevidsthedsdannelse