• Bog

Udendørspædagogik : boglig dannelse og sanselig erfaring

(2001)
En teoretisk indføring i uderummets muligheder som læringsrum for børn og unge. Historisk gennemgang af udendørspædagogikken fra antikken til vor tid, metoder og forskning på området