• Bog

Ungdomsoprøret i Danmark : et portræt af årene, der rystede musikken, billedkunsten, teatret, litteraturen, filmen og familien

Af Niels Martinov (2000)
Et portræt af de turbulente år i 1960'erne og starten af 1970'erne hvor man ville gennemføre det ultimative oprør mod det etablerede samfunds værdier