Hans-Otto Loldrup: Svane apoteket
  • Bog

Svane apoteket

Historien om de 24 Svane apoteker i Danmark fra det første blev oprettet i Viborg i 1573, og dermed også historien om danske apoteker gennem et halvt årtusind