Rüdiger Safranski: Det onde
  • Bog

Det onde

Forfatteren ser på det onde som frihedens pris og gennemgår forskellige forestillinger om hvad ondskab er, og hvor den kommer fra ud fra eksempler fra bla. filosoffer og religiøse tekser