• Bog

Rådgiveransvar

(1998)
Serie
Betænkning : nr. 1362 ;
Rådgiverudvalgets undersøgelse af ansvarsforholdene i forbindelse med finansiel rådgivning