• Bog

Om TV - og journalistikkens magt

Af Pierre Bourdieu (1998)
Om farerne ved den tiltagende kommercialisering af TV-mediet og ved at journalistikken i stigende omfang styres af den kommercielle logik, jagten på læsere og høje seertal