Ole Schultz Larsen: Psykologiske perspektiver
  • Bog

Psykologiske perspektiver

Introduktion til psykoanalyse, behaviorisme, eksistentiel og humanistisk psykologi samt kognitiv psykologi
Emneord psykologi