• Bog

Psykologi og erkendelsesteori

Af Jean Piaget (1972)
Artikler fra perioden 1952-1966 der betragter erkendelse, ikke som en statisk tilstand, men som en dynamisk proces, der inddrager bl.a. den eksperimentelle udviklingspsykologi i et tværvidenskabeligt samarbejde