: 1950'erne
  • Bog

1950'erne

(2012)
Beskrivelser af 1950'erne, dels personlige erindringer om perioden, dels faglige beskrivelser af hverdagsliv, forbrug, boligbyggeri, amerikaniseringen af det danske samfund, den kolde krig og kulturliv