• Bog

Systemisk coaching : en grundbog

Af Hanne Moltke (2009)
Vejledning for coaches i at gøre en samtalepartner bevidst om, at der er flere tilgange til et problem, hvorved nye perspektiver og muligheder skabes. Det systemiske kombineres med grundtanken, at der altid er ressourcer til stede, og at de udgør afsættet til coachingen