• Bog

Staten (Ved Otto Foss)

Af Platon (1996)
Platons dialoger med græske filosoffer om hans tanker om ideal-staten