• Node

En dejlig dag : for klaver med underlagt tekst