• Bog

Kød : en antologi

(2012)
Vores forhold til kød og kødproduktion bliver belyst fra en lang række synsvinkler af forskere fra forskellige universitetsdiscipliner