: Den plastiske hjerne
  • Bog

Den plastiske hjerne

(2011)
Nye forskningsresultater om hjernens fysiske foranderlighed og hvordan plastiske ændringer i hjernen kan udnyttes i forbindelse med træning eller genoptræning