• Bog

Vand

Af Geoff Barker (2009)
Beskrivelse af hvorfor vand har så stor betydning for vores liv, sundhed og hygiejne, fødevareproduktion og industri. Forklaringer på hvordan vandressourcerne er truet, og hvad der kan gøres for at sikre rent vand til kommende generationer