• Bog

Kompetence og pædagogisk design

Efter definition af begrebet kompetence skitseres en række pædagogiske implikationer af begrebet i et pædagogisk design for, hvordan kompetencetænkningen kan anvendes på forskellige grupper af lærende