• Bog

Mirakler : møder mellem himmel og jord

I tekst og billeder beretter teologen om 15 moderne religiøse mirakler fra hele verden samt belyser miraklernes historiske og aktuelle rolle
Emneord mirakler