• Bog

Beretninger om beskyttelse : roman. Bind 1, Natten

Fire beretninger der er bundet sammen af en egen, indre logik, selvom de udspilles henholdsvis i Norge i dag og for en menneskealder siden, i Italien i senmiddelalderen og på en svensk skærgårdsø i forrige århundrede