Bent Essinger: Amerika, Amerika - to verdener
  • Bog

Amerika, Amerika - to verdener

Af Bent Essinger (1998)
Om Engelsk Amerikas (USA) og Spansk Amerikas udvikling fra de første europæeres ankomst og op til ca. 1900 med et kort blik frem til i dag samt en række tekster delt op i fem temaer