• Bog

Kulturkampen : bidrag til enhedsskolens historie

Om enhedsskolens århundrede fra den delte enhedsskole i 1903 frem mod den helt udelte enhedsskole i skoleloven af 1993, som forfatteren hævder er socialdarwinistisk begrundet, hvor han i bogen forsvarer enhedsskolen med argumentationen om det fælles bedste og almendannelsens indhold