• Bog

En velfærdsindikator for Danmark 1970-1990 : forbrug, miljø, husholdningsarbejde og fritid

Præsentation af en ny velfærdsindikator der i modsætning til det traditionelle nationalregnskab tager højde for miljøomkostninger og andre væsentlige aspekter